Ceny

Cena záleží na čase malby. Pro dětské pokoje a menší projekty je cena 3 000,- Kč za den, tedy za 8 hodin práce. Pro veřejné prostory a vetší projekty je cena 5 000 Kč za den, za 8 hodin práce, a to z toho důvodu, že započítávám čas, který musím věnovat vypracování plánu, návrhu. Pro budovy nebo místa se stěnami vyššími, než je druhé patro upřednostňuji udělat osobní návrh ceny, kvůli vyhodnocení bezpečnosti při malbě z důvodu velké výšky.

Cena je od hodiny, protože se často stávalo, že po odsouhlaseni plánu malby stěny a rozpočtu si zadavatel přál nějaký detail navíc, něco dokreslit, ale nechtěli se ptát, protože to nebylo zahrnuto v plánu a ceně a já jsem nakonec končila malby později, než bylo plánované. Cena za hodinu tento problém úplně vyřešila.